10 augusti 
 

                         medverkar vi på  på Kristinehovs malmgård, 18.00 - 21.00

26 juli

                   spelar vi vid Bellmans källa i Hägersten, 18.00 - 19.00

                                                 
 
       6 juli  

medverkar vi på Lidingödagen ute på Elfsviks gård, 17.00