Dramatiserade musikprogram

Bellman och hans värld
Ni får träffa tre kvinnor som på olika sätt känt och påverkat skalden.
Anno 1772 - Platskan, Stockholms mest ökända kopplerska på Bellmans tid, berättar om sin verksamhet
Anno 1797 - Ulla Winblad minns sin ungdom och Bellman
Anno 1810 - Lovisa Bellman berättar om sitt äktenskap med Bellman
Skalden själv finns hela tiden närvarande och ramar in berättelserna med sina sånger och epistlar.


Ulla Winblad och Carl Michael Bellman,
ett oförmodat möte

Detta är berättelsen om Ulla Winblads liv. Ulla och Bellman träffas på en krog.
De minns sin ungdom men talar även om sådant som hänt på senare tid.
Då och då bryts handlingen och Ulla talar direkt till publiken och berättar om sitt liv.
De epistlar och sånger som sjungs handlar främst om Ulla Winblad.

 

01 Spår 1.mp3 (1264495)

Programmens längd: cirka 50 minuter.